Prijava

Kako bi postali članom udruge dovoljno je da ste punoljetni i napravite sljedeća tri koraka

1. Preuzmite pristupnicu i GDPR izjavu s poveznice i popunite je

Pristupnica / GDPR izjava

2. Uplatite na račun HR4823600001102782709 iznos od 25,00 HRK za mjesečnu članarinu

ili učitajte bar code preko vaše aplikacije za plaćanje

upišite Vaš OIB u poziv na broj primatelja

3. Poslati popunjenu prijavnicu, izjavu i potvrdu o uplati na adresu

Udruga Sinovi Monarhije

Put u Čučev gaj 2

10253 Donji Trpuci, Zagreb

Za dodatne infomacije obratite nam se na e-poštu sm@sinovimonarhije.com .